Tag Archive for: Hjernehinnebetennelse

Er du ungdom i alderen 17-19 år?

Vaksine kan beskytte mot smittsom hjernehinnebetennelse

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) skyldes meningokokkbakterier. Vaksine anbefales til ungdom som skal delta aktivt i russefeiring og ved reise til land med økt smitterisiko. Ta gjerne kontakt med oss  dersom du ønsker vi skal komme ut til din skole for vaksinering.

Smittsom hjernehinnebetennelse utvikler seg raskt, og det er viktig å komme tidlig til behandling.

Utslett oppstår ved meningokokkinfeksjon med blodforgiftningUngdom i alderen 17-19 år er én av de aldersgruppene som har høyest forekomst av meningokokksykdom. Ungdom anbefales å vaksinere seg dersom de skal delta i aktiv russefeiring.

Hvis en person har fått meningokokksykdom, kan vaksine også benyttes for å beskytte personer i nærmiljøet.

Vaksine på reise

Vaksine kan også brukes i forbindelse med reiser til områder i verden hvor smitterisikoen er spesielt høy. For reiser til Mekka krever Saudi Arabia vaksine mot meningokokksykdom.Det fins vaksiner mot meningokokksykdom i gruppe A, C, W og Y. I tillegg arbeides det med å utvikle en vaksine mot gruppe B.

Flere typer meningokokksykdom

Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å vite om det, særlig gjelder det personer i alderen 15–25 år. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre.

Meningokokksykdom kan oppstå i ulike former. Det er særlig alvorlig hvis det oppstår blodforgiftning (sepsis).

Kilde: FHI

Trenger DU eller noen du kjenner vaksine mot hjernehinnebetennelse?

Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 17-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Spesielt ungdom som skal delta i russefeiring har høy risiko.

Et informasjonsbrev til ungdom om meningokokkvaksinasjon er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider.

Vi hos Centrum Vaksiner har de siste årene dratt ut til flere videregående skoler i Stavanger og Sandnes-området for vaksinering. Dersom dette er noe dere ønsker å få tilbud om på deres skole, er det bare å ta kontakt med oss på telefon 51 93 86 80.

Ellers er det bare å ringe for å avtale tid for vaksine på et av våre kontorer , enten i Stavanger sentrum eller på Forus. Vi har en egen rabattert pris for russ og ungdom i alderen 17-19 år som ønsker vaksinen.

 

Vaksine mot smittsom Hjernehinnebetennelse til ungdom i alderen 17-19 år

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 17-19 år bør vurdere å la seg vaksinere mot smittsom hjernehinnebetennelse, spesielt dersom du er russ og skal delta aktivt i russefeiringen.

Ta kontakt med oss for timebestilling her.

Vi kan også komme ut til din skole for vaksinering av større grupper.