Skal du til Singapore?

Det er fortsatt høye nivåer av luftforurensning i Singapore!
Singapore er i ferd med å bli rammet av en alvorlig røyk dis. Dette har vært forårsaket av skogbranner i Indonesia. På grunn av kraftige vinder er luftkvaliteten over hele landet berørt og dette resulterer i negative helseeffekter på befolkningen. Der eksponering oppstår det kan være et 1-3 dagers etterslep mellom eksponering for dis og helseeffekter / symptomer. Symptomene hos friske individer kan være irritasjon av øyne, nese, hals som i de fleste tilfeller vil løse seg selv. Imidlertid kan dis partikler påvirker hjertet og lungene, særlig til dem som allerede har kronisk hjerte-eller lungesykdom og kan forverre underliggende forhold.

The Singapore Ministry of Health har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere situasjonen inkludert folkehelsetiltak som oppdateringer på luftkvalitet, helse veiledninger og retningslinjer.

Råd for Reisende:

Reisende rådes til å følge Singapore Ministry of Health veiledning. Som av 25. juni 2013 lyder:

1) at friske personer bør minimere langvarig eller anstrengende utendørs fysisk anstrengelse,

2) at eldre personer, gravide kvinner og barn bør minimere langvarig utendørs aktivitet og

3) at personer med kronisk lungesykdom, hjertesykdom eller slag bør unngå all utendørs aktivitet.

For den sistnevnte gruppen, hvis utendørs aktivitet er uunngåelig, anbefales det med ytterligere råd er å ha en N95 maske: N95 masker har blitt gjort tilgjengelig for kjøp på supermarkeder og apotek i Singapore. Det er for tiden ingen restriksjoner på reiser til Singapore, men reisende bør overvåke Singapore 101 nettsted, Singapore Ministry of Health nettstedet og Singapore National Environment Agency for oppdatert informasjon.

Kilde: Travax

Stor økning av antall tilfeller med denguefeber!!

Det rapporteres nå om en økning i antall tilfeller av denguefeber i flere land i Sør- og Sørøst-Asia sammenlignet med fjoråret, bl.a. i Thailand, Bangladesh, Filippinene, Singapore, India og Sri Lanka. Det er snakk om 5 ganger så mange tilfeller målt opp mot samme tid i fjor. Reisende til områder med denguefeber bør være nøye med å beskytte seg mot myggstikk. Folkehelseinstituttet sier at det ikke er grunnlag for å fraråde reise til noe land i Sør-og Sørøst-Asia.

Kilde: FHI

Du kan lese mer om denguefeber på folkehelseinstituttets sider.

Hos oss på Centrum Vaksiner kan du få kjøpt effektiv myggspray som inneholder 20 % DEET, samt permetrin-spray til impregnering av klær, sengetøy, myggnett osv. Ta alltid kontakt med lege dersom det oppstår feber når du reiser i disse risiko-områdene for dengue feber, også første tiden etter hjemkomst!

Vi har åpent hele sommeren på vårt kontor på Forus, bare ta kontakt ved spørsmål!

 

Visste du at det finnes en solkrem som kan beskytte mot svømmekløe?

En vitenskapelig studie har vist at vannfast solkrem med brennmanetbeskyttelse kan beskytte mot parasittene som gir svømmekløe hos mennesker. Solkremen kan du kjøpe hos oss på Centrum Vaksiner.

Hittil er svømmekløe rapportert fra 116 innsjøer i Norge fra sør og helt nord til Finnfjordvatnet i Troms. Om du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann), ønsker folkehelseinstituttet å få høre om det. Basert på blant annet tidligere innrapporteringer, har de nå oppdatert sitt faktaark om svømmekløe med tabeller og kart over utbredelse.

Du kan gå inn på deres sider og lese mer om svømmekløe og hvor i Norge det er rapportert de siste årene.

Vi ønsker alle en frisk og klø-fri sommer!