Vaksiner

Ved forberedelse til reise, er valg av vaksiner svært viktig. Dette bør diskuteres med en lege eller sykepleier som har spesialkompetanse innen fagfeltet..

Trenger du vaksine?

Hvilken type reise en skal begi seg ut på kan være av stor betydning for behovet for vaksinasjonen. En forretningsreisende som oppholder seg i by vil ofte trenge færre vaksiner enn f.eks. en backpacker som skal ha mye kontakt med lokalbefolkningen og bo mer primitivt og «loffe» rundt dit vinden blåser en.

Ta kontakt med oss om du lurer på hvilke Vaksiner som er anbefalt eller sjekk anbefalinger her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-reisevaksiner/

https://www.vaksine.no/

Er det bivirkninger?

Når må jeg ta vaksinen?

De fleste vaksiner har svært få rapporterte bivirkninger på tross av millioner av satte doser. Enkelte vaksiner kan likevel i sjeldne tilfeller gi bivirkninger. Dersom risikoen for sykdommen er liten, kan dette tale i mot vaksinering for enkelte sykdommer.

Vi pleier å sammenlikne vaksinasjon med forsikringer. Man forsikrer huset, bilen, ungene mm, så hvorfor ikke vaksinere seg og dermed forsikre seg mot de sykdommer som det har lykkes å utvikle vaksine for?

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss minst 4 til 6 uker før avreise, men noen av vaksinene kan allikevel settes rett før avreise.