For Bedrifter

Centrum Vaksiner sitt forebyggende program for bedrifter med personell i utlandet.

Reisemedisin er forebyggende medisin!

Program for bedrifter

Gjennom kostnadseffektive tiltak, inklusive vaksinasjon, tilstrebes det å redusere risiko for sykdom og skader under reise og utenlandsopphold. Dette gjelder i høy grad bedrifter med ansatte i utenlandsoppdrag.

Slike programmer består vanligvis av 4 elementer:

  1. Etablering av kostnadseffektive vaksinasjonsprogrammer for utenlandspersonell eller personell på rotasjon.
  2. Kvalitetssikring av nødvendig forebyggende medikasjon, inklusive eventuell medikamentell forebygging av malaria.
  3. Utstedelse av standardiserte reisemedisinske utstyrspakker, til relevant personell. Eksempler på dette er effektive myggmidler, myggnett, førstehjelpspakker, midler til vannrensning m.m.
  4. Korte undervisningsmoduler om risikobilde og effektive forebyggende enkelt-tiltak i utlandet. Dessuten work-shops om adekvat håndtering av sykdom, skade og ulykker under utenlandsopphold. Etablering av slike program kan være lønnsomme i tillegg til at de høyner personellsikkerhet og personellansvar innenfor HMS-kapitelet i en bedrift.

Bedrifter og konsern med personell i utenlandsopphold, spesielt i fjerne strøk, bør vurdere hvorvidt de eksisterende rutiner for sykdoms-og skadeforebyggende tiltak før avreise er adekvat håndtert.

Centrum Vaksiner tilbyr å kvalitetssikre slike tiltak gjennom et definert program for bedrifter i regionen.
Vi har spesialkompetanse på vaksinasjon, utstyrsleveranser, rådgivning og undervisning, og tilbyr som eneste reisemedisinske enhet en komplett løsning.

Utarbeidelse og gjennomføring skjer i nært samarbeid med bedriftens personellavdeling og eventuelle bedriftshelsetjeneste. Tiltakene skreddersys etter hvor i verden, hvor lenge, og hvor mange det gjelder.

Faglig ansvarlig og kontaktperson for denne delen av Centrum Vaksiners virksomhet er daglig leder Oddbjørg Stangeland.

Vi samarbeider med Klinikk Spero for helseattester.

For tiden kan vi ikke tilby offshore eller sjømannsattest