Eldre og Reise

Ta gjerne kontakt med oss for tips og råd før du skal ut på reise.

Eldre og Reise

Selv om man har god helse, fører alderdom til endringer i kroppen. Det er viktig å være obs på dette når man planlegger en reise. Forsikre deg om at du har en god reiseforsikring som også dekker eksisterende lidelser.

Dersom du bruker faste medisiner, ta med nok medisiner til lengden på reisen, pluss litt til i tilfelle. Dersom du bruker C-preparater (sovemedisin, beroligende, sterke smertestillende) må du ha med attest fra lege om at disse medikamentene er nødvendige.

Faren for blodpropp øker også med alderen, og man er spesielt utsatt under lange flyreiser. For å forebygge blodpropp, må man drikke rikelig, bevege på føttene og gjerne gå små turer rundt i flyet, og bruke flystrømper under flyreisen.
Når det gjelder fly, bør man kunne gå 80 m og gå opp 10-12 trapper uten å få besvær med pust eller hjertet. Vær obs på at dersom man har angina kan denne bli verre oppe i flyet. Man bør også tenke seg om to ganger før man reiser til destinasjoner som ligger over 4000 meter, dette fordi eldre har dårligere lungefunskjon enn yngre.

Dersom man reiser over flere tidssoner, kan eldre være mer utsatt for å få lengre jetlag. Vær uthvilt før reise. Når du har nådd feriemålet kan det hjelpe å være eksponert for sollys, og holde vanlige dag-rutiner.

Svetteevnen minsker med alder, og tørstefølelsen svekkes. Dette kan føre til heteslag og uttørring. Det er derfor viktig å drikke rikelig selv om man ikke nødvendigvis føler seg veldig tørst, og unngå kaffe/alkohol som er uttørrende.

Er du i et land med malaria, er du mer utsatt for alvorlig sykdom dersom du blir smittet. Det er derfor viktig å beskytte seg godt mot myggstikk og bruke forebyggende malariatabletter om nødvendig.

Eldre er mer utsatt for å få diare, og dersom man får diare kan man lettere bli dehydrert (uttørret) og få elektrolytt-ubalanse.

Eldre kan ha dårligere respons på vaksiner, og man skal bemerke seg at gulfeber vaksine ikke er anbefalt når man er over 60 år (dersom det er første gang man får vaksinen). Eldre bør derfor ikke reise til områder der risikoen for gulfeber er stor.

Eldre over 65 år anbefales vaksine mot influensa og lungebetennelse.

Kilde:

«Travel Medicine” (Keystone, Kozarsky, Freedman, Nothdurft, Connor
www.travel-images.com
Travellers’ health (Dr Richard Dawood)