Reiseråd Zikaberørte områder

Gode råd for de som skal reise til områder med Zika-virus:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/zika/reiserad-zikaberorte-omrader/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/zika/fakta-om-zikafeber-og-berorte-omrad/

Illustrasjon: Colourbox.com