Har du oversikt over hvilke vaksiner du har tatt?

Tjenesten Mine vaksiner gir deg mulighet til å skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Tilgang til Mine vaksiner får du via egen innlogging hvor du vil trenge en elektronisk ID.

Dersom helsestasjonen, fastlegen eller vaksinasjonssenteret registrerer dine eller dine barns vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsregisteret, kan du seinere logge deg på og se hvilke vaksiner du har fått.

Disse vaksinene registreres og vises i Mine vaksiner

  • Barnevaksiner: alle som er født i 1995 og senere vil finne barnevaksinene sine.
  • Andre vaksiner: For eksempel reisevaksiner og den årlige influensavaksinen kan også registreres. Bestemmelsen gjelder alle aldersgrupper, men du får bare registrert «andre vaksiner» som er gitt i 2011 og seinere.
  • Pandemivaksine (svineinfluensa): Vaksiner som ble gitt i 2009 og seinere. Gjelder alle aldersgrupper.
  • Vaksiner som ble satt i prøveperioden i oppstartsfylkene: Dersom du kommer fra Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland (oppstartsfylker), og er født i 1976 eller seinere, kan du finne både barnevaksiner og andre registrerte vaksiner tilbake til 1976.
Det kan være mangler ved registreringen. Les mer om hvordan du får etterregistrert vaksinedata.
Kilde: FHI

Nytt reiseår og reiselivsmessen i Oslo 10-12-januar 2014

Godt nyttår!

Da er vi i full drift igjen etter juleferien og klar til å hjelpe deg med nødvendige vaksiner, malariaresepter og reiseråd for dine kommende reiser dette året.

Centrum Vaksiner vil være representert sammen med www.vaksine1.no og Magasinet Reiselyst under årets reiselivsmesse i Oslo 10-12. januar 2014. Besøk vår felles stand og få gode reisetips og råd om nødvendige vaksiner!

Du kan også sjekke  www.vaksinekart.org for mer info om hvilke vaksiner som er aktuelle for akkurat DIN reise!

Ønsker alle et godt og friskt reiseår 🙂