Har du oversikt over hvilke vaksiner du har tatt?

Tjenesten Mine vaksiner gir deg mulighet til å skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Tilgang til Mine vaksiner får du via egen innlogging hvor du vil trenge en elektronisk ID.

Dersom helsestasjonen, fastlegen eller vaksinasjonssenteret registrerer dine eller dine barns vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsregisteret, kan du seinere logge deg på og se hvilke vaksiner du har fått.

Disse vaksinene registreres og vises i Mine vaksiner

  • Barnevaksiner: alle som er født i 1995 og senere vil finne barnevaksinene sine.
  • Andre vaksiner: For eksempel reisevaksiner og den årlige influensavaksinen kan også registreres. Bestemmelsen gjelder alle aldersgrupper, men du får bare registrert «andre vaksiner» som er gitt i 2011 og seinere.
  • Pandemivaksine (svineinfluensa): Vaksiner som ble gitt i 2009 og seinere. Gjelder alle aldersgrupper.
  • Vaksiner som ble satt i prøveperioden i oppstartsfylkene: Dersom du kommer fra Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland (oppstartsfylker), og er født i 1976 eller seinere, kan du finne både barnevaksiner og andre registrerte vaksiner tilbake til 1976.
Det kan være mangler ved registreringen. Les mer om hvordan du får etterregistrert vaksinedata.
Kilde: FHI