Er du ungdom i alderen 17-19 år?

Vaksine kan beskytte mot smittsom hjernehinnebetennelse

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) skyldes meningokokkbakterier. Vaksine anbefales til ungdom som skal delta aktivt i russefeiring og ved reise til land med økt smitterisiko. Ta gjerne kontakt med oss  dersom du ønsker vi skal komme ut til din skole for vaksinering.

Smittsom hjernehinnebetennelse utvikler seg raskt, og det er viktig å komme tidlig til behandling.

Utslett oppstår ved meningokokkinfeksjon med blodforgiftningUngdom i alderen 17-19 år er én av de aldersgruppene som har høyest forekomst av meningokokksykdom. Ungdom anbefales å vaksinere seg dersom de skal delta i aktiv russefeiring.

Hvis en person har fått meningokokksykdom, kan vaksine også benyttes for å beskytte personer i nærmiljøet.

Vaksine på reise

Vaksine kan også brukes i forbindelse med reiser til områder i verden hvor smitterisikoen er spesielt høy. For reiser til Mekka krever Saudi Arabia vaksine mot meningokokksykdom.Det fins vaksiner mot meningokokksykdom i gruppe A, C, W og Y. I tillegg arbeides det med å utvikle en vaksine mot gruppe B.

Flere typer meningokokksykdom

Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å vite om det, særlig gjelder det personer i alderen 15–25 år. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre.

Meningokokksykdom kan oppstå i ulike former. Det er særlig alvorlig hvis det oppstår blodforgiftning (sepsis).

Kilde: FHI