Har du tatt flåttvaksine?
NRK skriver om økte tilfeller med skogflåttencefalitt i Norge.
«Antall personer smittet med skogflåttencefalitt (TBE) har flerdoblet seg de siste årene. 2021 ble et rekordår med over 70 tilfeller i Norge, mens det før 2018 var kun 10–15 personer årlig, viser tall fra sykehusene og MSIS.» sier NRK