Du kan nå få covid vaksine hos oss! Dette er gratis. Vi har den oppdaterte Comirnaty Original/Omicron  vaksinen.

Alle over 18 år kan nå få oppfriskningsdose (18/11/22)

Du kan bestille time på telefon, via hjemmesiden vår, eller komme på drop-in (det kan da være noe venting)

Obs! kontoret kan være stengt noen timer når vi er ute i bedrifter!