Zika Virus i Singapore

FHI fraråder gravide å reise til Singapore:

https://www.fhi.no/nyheter/2016/zikafeber—gravide-frarades-a-reise-til-singapore/