Tag Archive for: Flått

Ferdes du mye i skog og mark? Trenger du vaksine mot flått?

FHI 2013

Folkehelseinstituttet har nå kommet med nytt kart over risikoområdene for skogflåttencefalitt og forekomst siste året her til lands.

Se Folkehelseinstituttet sine sider for mer informasjon, og om denne vaksinen er noe som er aktuelt for deg eller noen av dine nærmeste.

Trenger du vaksine mot skogflått encefalitt?

Har du vurdert vaksine mot skogflåttencefalitt?

Vaksinen mot skogflåttencefalitt (TBE-vaksinen) har en beskyttelseseffekt på om lag 95 % mot skogflåttencefalitt etter fullført grunnvaksinasjon (3 doser). På grunn av den lave forekomsten av sykdommen i Norge, har denne vaksinen hovedsaklig blitt gitt personer som skal reise til land med mer sykdom enn Norge.

I Norge kan det vurderes å gi TBE-vaksine til personer som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått i områdene der det er kjent forekomst av TBE-virus. De aktuelle kommunene er: Aust-Agder: Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand. Vest-Agder: Kristiansand, Søgne, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord. Kilde. Folkehelseinstituttet