Rotavirus vaksine?

Årlig legges 900 barn inn ved norske sykehus med kraftig oppkast og diaré. Unngå at ditt barn blir et av disse! Helseminister Jonas Gahr Støre er på glid mot å gjøre vaksinen gratis, men inntil da kan du få kjøpt og satt vaksinen hos oss.

Det er en god investering i helsen til barnet ditt og ekstra viktig dersom du planlegger reiser til utlandet sammen med barnet i løpet av de først leveårene.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og evt. timebestilling.