Oppholdt deg Yosemite National Park?

Personer som har oppholdt seg i Curry Village i Yosemite National Park fra midten av juni bør søke lege dersom de utvikler symptomer som feber, hodepine og muskelsmerter.

Les mer på Nasjonalt folkehelseinstitutt sine sider.