Oppdatert korona-vaksine

Vi har nå den oppdaterte vaksinen mot covid, for innbyggere i Sandnes Kommune

 

Folkehelseinstituttet anbefaler at samme grupper som ble anbefalt høsten 2022 bør vaksineres med en oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 23/24:
• Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere,
• Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,
• Gravide,Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom,
• Aldersgruppen 6 måneder – 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering.

 

FHI anbefaler i tillegg influensavaksine og pneumokokkvaksine til samme grupper. Influensa og covid kan tas sammen, eller influensa og pneumokokk