Lungebetennelse - væske og puss  i aveolene

https://iform.nu/sunn-livsstil/forebygging/slik-oppdager-du-lungebetennelse

Vi har lungebetennelse-vaksine!

På grunn av begrenset antall i Norge er denne nå forbeholdt de med høyest risiko for lungebetennelse. Friske over 65 år kan vente. Ta kontakt med din egen lege om du er usikker på om du er prioritert nå.