Tyfoidfeber

Tyfoidfeber skyldes bakterien samonella Typhi. Det er en alvorlig infeksjon med langvarig feber og nedsatt allmenntilstand.

Bakterien skilles ut via urin og avføring. Ca 5 % blir kronisk smittebærere etter sykdommen.
Smitte skjer gjennom forurenset mat og drikke. Skalldyr,frukt og grønnsaker er viktige smittekilder.

Tyfoidfeber er mest utbredt i tropiske og subtropiske strøk.
Smitterisikoen øker ved oppholdets lengde, og vaksinasjon anbefales der reisen går utenom turiststeder og på landsbygda.

Vaksinen (Typherix) kan gis til barn fra 2 års alderen. Effekt av vaksinen er etter 7-14 dager og gir beskyttelse inntil 3 år.

Bivirkninger: Lokale reaksjoner på innstikkstedet med smerte og hevelse. Feber i sjeldne tilfeller.

Kilder:

www.fhi.no