Tuberkulose

Tuberkulose er en infeksjonssykdom som kan ramme mange organer. Den vanligste og eneste smittsomme formen er lungetuberkulose.

Smitte skjer via dråpesmitte og luftsmitte fra en person med smitteførende lungetuberkulose. Mest utsatt er personer som lever sammen med noen som har sykdommen.

Frem til slutten av 1940 årene var tuberkulose en folkesykdom i Norge. Eter 1945 ble dødeligheten redusert på grunn av bedre levevilkår, behandling og vaksinasjon.
På verdensbasis i dag utgjør tuberkulose den vanligste dødsårsaken forårsaket av smittsom sykdom med ca.2 millioner dødsfall årlig.

De fem landene med flest tilfeller er India, Indonesia, Kina, Nigeria og Sør Afrika.

Frem til skoleåret 2009/2010 har alle landets 9.klassinger fått tilbud om BCG-vaksine. Det er i dag ikke lenger aktuelt, da de landene vi sammenligner oss med har sluttet å vaksinere uten at det har blitt oppdaget noe mer tuberkulose .

I dag blir det i stedet en målrettet vaksinasjon av særlig smitteutsatte
personer:

1. Nyfødte, barn og unge som kommer fra, eller har minst en av foreldrene fra land med høy forekomst av smitte.
2. Personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn 3 måneder og har tett kontakt med lokalbefolkningen.
3. Helsepersonell og helsefagstudenter som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide i laboratorier som driver tuberkulosediagnostikk.
4. Andre arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosesmitte (bistandsarbeidere, helsetjeneste, fengselsomsorg) i land med høy forekomst av tuberkulose.

Vi tilbyr BCG vaksine hos Centrum Vaksiner.

Kilder:

WHO, www.fhi.no

Kilde: WHO