Sovesyke

Sovesyke, afrikansk trypanosomiasis, forårsakes av en parasitt som smitter gjennom bitt av tsetse-fluer. Disse fluene befinner seg på landsbygda, og biter om dagen, og flyr som oftest i store svermer. Det er sett tilfeller av safariturister i Øst-Afrika som har fått sykdommen, spesielt i nasjonalparker i Nord-Tanzania. Det finnes to typer sovesyke, vest-afrikansk trypanosomiasis og øst-afrikansk trypanosomiasis.
Bittet er veldig smertefult og man er derfor ikke i tvil om man har blitt bitt. Tsetse-fluene kan også bite gjennom klær. Vanligvis vil en få en hevelse og misfarging på bitt-stedet 2-3 dager etter tsetseflue bittet.

De første symptomene er feber, leddsmerter og kløe/utslett og utilpasshet, og hovne lymfekjertler. Det kan ta 6 – 28 dager ført disse symptomene kommer. Etter hvert vil parasittene angripe hjernene og man utvikler encephalitt (hjernebetennelse) som fører til koma (derfor kalles det sovesyke) og død. Det er flest tilfeller av den Øst-afrikanske typen, mens den vest-afrikanske kan ta flere år på å utvikle seg.

Det finnes medisiner for å behandle sovesyke, men bivirkningene er store. For å ha best mulighet for å bli frisk er det viktig å starte behandligen før hjernen er angrepet.

Råd:

-unngå områder med tsetse-fluer
-bruk lyse klær (ikke klare eller mørke farger) av kraftig stoff impregnert med permetrin, og myggnett forran ansiktet
-myggmiddel har ingen effekt

Kilde:

”Travel Medicine” (Keystone, Kozarsky, Freedman, Nothdurft, Connor)
www.travax.nhs.uk
www.fhi.no
www.tidsskriftet.no/?seks_id=470161