Skogflåttencefalitt (TBE)

Kilde: FHI

Er en virussykdom som smitter ved bitt av skogflått. (Det er ikke det samme som Borreliose som forårsakes av en bakterie)
Den finnes bl.a. i Østerrike, Tjekkia, Slovakia, Sør-Tyskland, Ungarn, Polen, Sveits, Russland, Ukraina, de baltiske land, den Stockholmske skjærgård og mer og mer i Norge. Se kart nedenfor.
Symptomene kan komme 8-14 dager etter bitt av flått, og de er feber, hodepine med eventuelt synsforstyrrelse eller lammelser. Det finnes ingen behandling.

Det viktigste for å forebygge er å ha klær på beina, ev. impregnert med Permetrin, og bruke myggmiddel som inneholder 20 % DEET på hud. Dersom en blir bitt av en flått bør denne fjernes så fort som mulig og helst innen 24 timer.

FHI anbefaler at de som oppholder seg spesielt mye i skog og mark i risikoområdene, og de som driver med orienterings-løp, skogarbeid, camping eller lignende vurderer å la seg vaksinere. Vaksinen krever tre doser i løpet av et år.

Dette kartet viser forekomsten av TBE i Norge.

Dersom du skal oppholde deg i skog og mark i disse områdene merket av her, er det anbefalt med TBE-vaksine!

Kilde: FHI