Shistosomiasis

Er en akutt og kronisk parasittær infeksjon. Schistosomiasis er endemisk i Afrika, Asia og Sør Amerika. Etter malaria er det den mest alvorlige parasittære sykdom.

Shistosomiasis er vanlig å finne i områder der vannet inneholder mange ferskvann snegler.

Schistosomiasis forårsakes av en liten parasitt, eller trematode. Parasitten lever i mennesker eller dyr, og bruker en ferskvannsnegle som mellomvert. Dersom en bader, vasser e.l . i ferskvann der denne sneglen finnes og der dyr eller mennesker omkring har sykdommen, kan man bli smittet. Parasitten er mindre enn 1 mm og den går gjennom huden, oftest på føttene. Deretter følger den blodbanen og slår seg ned i nyreveggen eller i lever/tarm området. Den legger egg i vevet, og disse eggene vandrer til tarmen eller ut i urinblæra. Dette etterlater seg arrvev og man kan da få problemer med tarmen, lever, eller urinblæren. Er man smittet, kan det komme blod i avføring eller i urin.
Eggene kommer ut med avføring eller urin, og dersom det ikke er egnede sanitære forhold vil disse eggene ende opp i ferskvann igjen, og andre kan bli smittet.

Det er sjeldent at turister får den alvorlige kroniske formen.

Dersom huden har blitt trengt gjennom av parasitten, kan man få en hudkløe på området, kalt ”swimmers itch”. Noen vil etter 4-87 dager få en reaksjon med feber, kvalme, hodepine og diaré. Da er ikke parasittene voksne enda og medikamentell behandling har usikker effekt. Derfor bør det gå tre måneder fra smitte til behandling startes.Schistosomiasis diagnostiseres gjennom påvisning av egg i urin eller avføring.

Det hender at turister blir smittet, for eksempel i Lake Malawi eller Lake Victoria.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen, men den kan behandles med tabletter.

Unngå mulig kontakt med ferskvann i endemiske områder. Vannsport på ferskvann samt snorkling og dykking kan også være risikabelt!

Høyrisiko områder er spesielt i Nilen, Eufrat og Tigris. Victoriasjøen, Malawi sjøen, Karibasjøen og voltasjøen i Ghana.

Råd:
• Unngå å bade og vasse i ferskvann dersom det ikke er erklært bilharziafritt. Dette gjelder også vannsport.
• Bade i klor-basseng medfører ingen risiko

  • Etter bading i ferskvann i endemiske områder bør man tørke seg raskt og helst dusje.

Kilder:

Reisemedisinsk håndbok 2009, Travel Medicine Publishers
Health Information for International Travel 2010, CDC

Kilde: WHO