Rotavirus

Rotavirus er en vanlig årsak til akutt diare sykdom hos spedbarn og småbarn over hele verden. Sykdommen forløper typisk med feber, oppkast og vanntynn diaré, og kan i verste fall føre til alvorlig dehydrering og dødsfall. I vår del av verden er sykdommen sjelden dødelig, men den forårsaker et betydelig antall sykehusinnleggelser og legebesøk.

Både i industrialiserte land og i lavinntektsland gjennomgår praktisk talt alle barn en eller flere rotavirusinfeksjoner med gastroenteritt før femårsalder. Forekomsten av klinisk sykdom er høyest i aldersgruppen 6-24 måneder. Gjennomgått infeksjon gir immunitet mot samme serotype og en viss beskyttelse mot alvorlig sykdomsforløp ved senere rotavirusinfeksjon. Hos voksne gir rotavirusinfeksjon vanligvis milde eller ingen symptomer.

Det finnes en effektiv vaksine som beskytter barnet mot rotavirus infeksjoner. Den kan settes fra 6 ukers alder og består av totalt 2 doser som gis med 4 ukers mellomrom. den andre dosen må være satt senest innen barnet er 26 uker, dvs. 6 måneder gammelt.

Rotavirusvaksinen er pr. 2013 ikke en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet, så dersom du ønsker vaksinen eller har spørsmål om denne, kan du kontakte oss.

Kilde: Folkehelseinstituttet