Poliomyelitt

Polio er en akutt infeksjon. De fleste tilfellene har lette symptomer som feber, muskelsmerter, kvalme og oppkast. Men noen få får alvorlig sykdom med hjernehinnebetennelse og/eller lammelser.

Sykdommen skyldes poliovirus som overføres via tarmbakterier.
På begynnelsen av 1950 – tallet var det store epidemier her i landet med en dødelighet på ca 10 %.

Vaksinen ble tilgjengelig i Norge i skoleåret 1956/57 og sykdommen kom raskt under kontroll.
Ved reise til en rekke land i Afrika, det indiske subkontinentet og det østlige Europa er det fortsatt fare for poliomyelitt. Det er derfor viktig å vaksinere seg for å unngå å bli smittet under reise og smitte andre uvaksinerte her hjemme.

Vaksinen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet og ved fullført program har man beskyttelse til en er 21 år. Etter fylte 21 år er det anbefalt med påfyll hvert 10.år. De som ikke er grunnvaksinert, må ha en basisvaksinasjon bestående av 3 doser. 2 doser før avreise med 4 ukers mellomrom og en 3. dose etter 6 måneder.

Det er mulig å få vaksinen i en kombinasjonsvaksine bestående av polio, difteri, stivkrampe og kikhoste. Denne er nå anbefalt av Folkehelseinstituttet å ta en oppfriskningsdose av hvert 10. år for alle voksne.(MSIS rapport nr. 25, FHI 2008)

Kilde:

www.fhi.no

Kilde: WHO