Om Centrum Vaksiner

Ta kontakt for å avtale tid til konsultasjon og vaksinering. Vi hjelper deg uten særlig ventetid.

Du får raskt timeavtale og vi er opptatt av å gi deg den beste service!

Centrum Vaksiner er Rogalands største private vaksinasjonskontor og består av 4 sykepleiere , 2 leger.

Markedet er økende og vi har stor pågang fra bedriftskunder ifm forretningsreiser og utstasjonering, samt privatpersoner. Våre ansatte har bred kunnskap om reisemedisin, og flere av oss har også lang erfaring fra egne utenlandsopphold . En av våre sykepleiere har bl.a. vært på toppen av Kilimanjaro sammen med Cecilie Skog i januar 2011. Les bloggen her: www.cecilieskog.vgb.no

Vi har drevet med reisevaksiner siden 1995, har spesialkompetanse innen fagfeltet og er til enhver tid oppdatert på sykdomsutbrudd internasjonalt!

Vi utfører i tillegg helseundersøkelser m/lege før utstasjoneringer, samt utsteder offshoreattester, sjømannsattester og førerkort attester raskt og rimelig!

Vi har LANGÅPENT, FAMILIERABATT / GRUPPERABATT/STUDENTRABATT og OFFSHOREATTES/SJØMANNSATTEST !

Viktig informasjon og forbehold:

Alt materiale på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon, og er ikke «helsehjelp» slik det er definert i helsepersonelloven. Informasjonen skal ikke benyttes for å stille diagnose, iverksette behandling eller erstatte konsultasjon hos lege. Ved slike formål må Centrum Vaksiner eller annen lege kontaktes direkte.

Centrum Vaksiner fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiale og informasjon publisert på dette nettstedet eller nettsteder det måtte vises til.

Alt materiale på dette nettstedet er beskyttet av åndsverkloven, og er ment benyttet til privat bruk. Enhver annen bruk av materialet, for eksempel kopiering og utdeling til klienter og annen publisering forutsetter godkjenning fra Centrum Vaksiner.