Kolera og turistdiaré

Kolera er en akutt diare sykdom. Symptomer kan variere fra mild til voldsom vandig diare med eller uten oppkast, som raskt kan føre til dehydrering.

Kolera er utbredt i Asia, Afrika og Sør- Amerika. Bakterien spres gjennom forurenset vann og mat.
90 % av koleratilfellene er i mild form, og blir ofte tolket som turistdiare. Turistdiare skyldes bakterien E. Coli (ETEC)
ETEC bakterien er den vanligste årsaken til turistdiare.

Koleravaksinen blir anbefalt til helsepersonell som skal arbeide med kolerapasienter, hjelpepersonell ved krig og naturkatastrofer, opphold over lengre tid under dårlige hygieniske forhold.
Anbefales også til personer som mangler magesyre.

Drikkevaksinen (Dukoral) beskytter mot kolera og har også en viss beskyttelse mot turistdiare.
Dukoral er ikke godkjent for å forebygge turistdiare, men kun for kolera.
Mange har likevel god efaring med vaksinen og ønsker den, da den til en viss grad har en krysseffekt med turistdiare..

Vaksinen kan gis fra 2 års alderen.
To doser drikkes med en til max seks ukers mellomrom.
Siste dose bør ikke tas senere enn en uke før avreise for å ha effekt på reisen.

Bivirkninger: Kvalme og uvelhet kan forekomme.

Kilder:

www.fhi.no
Kilde: WHO