Kjønnssykdommer

Kilde: Fhi

Kjønnssykdommer er mer utbredt på mange utenlandske turistmål enn her hjemme, og best sikkerhet oppnås ved ikke å ha sex med fremmede.
Risiko for kjønnssykdommer ved en ubeskyttet seksuell kontakt variere fra 1 til 30%, der risiko for Gonore og Klamydia er størst. Risiko for HIV smitte øker betydelig dersom en smittet også har andre kjønnssykdommer.

Unngå ubeskyttet sex med ukjent partner. Ingen sex er sikker; bare sikrere! Bruk kondom for å redusere risiko for smitte og ta med disse hjemmefra.

Dersom en drikker alkohol kan en lettere ”falle for fristelsen” så TENK NØYE GJENNOM HVA DU GJØR !!

Her er en oversikt over HIV situasjonen i verden:

Kilde: WHO