Influensa

Influensa er en sykdom med akutt innsettende feber og symptomer som muskelsmerter, hodepine og sår hals.

Sesonginfluensaen kommer hver vinter. Den skyldes et virus som kan variere fra år til år. Det som er spesielt med influensaviruset er at det stadig forandrer seg. Dette medfører at beskyttelse etter gjennomgått sykdom eller tidligere vaksinasjon kan ha begrenset virkning.

Personer som er i risikogrupper anbefales spesielt vaksinasjon. For eksempel voksne og barn med alvorlig luftveisinfeksjon, voksne og barn med kronisk hjerte/kar sykdom, voksne og barn med diabetes mellitus og andre personer over 65 år.

Årets vaksine pleier å komme i slutten av september. Barn under 6 år må ha 2 doser med 4 ukers mellomrom dersom de tidligere ikke er vaksinert. Beskyttelse gjelder bare årets sesonginfluensa og en bør derfor vaksinere seg hvert år. Ved å vaksinere seg selv beskytter en også andre!!

Vi tilbyr også influensavaksine på bedrifter, og reiser da ut og vaksinerer i bedriftens lokaler.

Ta kontakt for nærmere avtale!

Kilder:

WHO, www.fhi.no