Hjernehinnebetennelse

Hjernehinnebetennelse er en bakteriell sykdom som rammer hjernehinnene. Den smitter via dråpesmitte, og derfor er små barn og ungdom mest utsatt dersom de oppholder seg på steder med mye folk.
Symptomer er feber, vondt i hode, nakkestivhet og evnt rødt utslett.
Det finnes flere typer hjernehinnebetennelse. I Norge har vi hatt tilfeller både med Meningokokk type B hjernehinnebetennelse samt type Y og C, som det har vært smitte med de siste årene. Sør i Europa og i USA er det hovedsakelig type C. I Afrika og i Saudi-Arabia er det fire typer som kan forekomme, kalt A, C, W og Y. Det finnes vaksine mot disse 4 siste, men ikke mot type B.

For pilegrimsreiser til Mekka er vaksinen mot meningokokk ACWY påkrevd. I Afrika sør for Sahara er det noe som kalles meningokokkbelte, som strekker seg fra øst til vest. I dette området forekommer det ofte hjernehinnebetennelse- epidemier i tørr sesong(desember-juni), og dersom en reiser dit i disse periodene, skal være på lengre opphold eller har tett kontakt med befolkningen, anbefales denne vaksinen.

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at all ungdom i alderen 17-19 år bør vurdere å la seg vaksinere mot hjernehinnebetennelse.

Vi i Centrum Vaksiner kommer gjerne ut til skolen deres for gruppevaksinering. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og pris.

Kilder:

Folkehelseinstituttet (www.fhi.no og ”Vaksinasjonshåndboken”),
”Travel Medicine” : Keystone, Kozarsky, Freedman, Nothdurft, Connor

Kilde: WHO