Hepatitt A

Hepatitt A (smittsom gulsott) er en virusinfeksjon som gir betennelse i leveren.
Hepatitt A viruset smitter via forurenset vann og mat som er håndtert av smitteførende personer.
Barn under 6 år får ingen eller svært milde symptomer på sykdommen,men kan smitte sine omgivelser ved hjemkomst. Gjennomgått sykdom gir livslang immunitet.
Symptomer på hepatitt A er gulfarge i øyne og hud, slapphet, kvalme eller magesmerter. Dette kan vare fra uker til måneder.
Hepatitt A finnes i store deler av verden.
Vaksinen består av to doser. Den første gir god beskyttelse i opptil ett år. Dose nr to settes etter 6-12 måneder. To doser gir livslang beskyttelse.
Barn kan få vaksinen fra 1 års alder.

Bivirkninger: Noe øm på stikkstedet, noen får rødhet og lett hevelse. Generell uvelhet kan forekomme.

Kilder:

www.fhi.no, CDC, WHO

Kilde: WHO

Kilde: WHO