Gulfeber

Gulfeber er en virus-sykdom som smitter hovedsakelig gjennom myggstikk.

Sykdommen finnes i Afrika sør for Sahara og i regnskogpområder i Sør-Amerika. Dødeligheten er 20%, men det er utviklet en vaksine som er nærmest 100% effektiv.

I land der denne sykdommen forekommer er vaksinen obligatorisk før innreise, og en må da ha med seg et internasjonalt vaksinebevis.

Vaksinen er først gyldig ti dager etter at den er satt. WHO publiserte 30. mai 2013 nyheten om at forskning nå viser at vaksinen varer livet ut. Landene som har krav om gulfeber ved innreise har imidlertid ikke fått oppdatert sine retningslinjer. Inntil dette skjer, må vi fortsatt forholde oss til at den har 10 års varighet som før.

Gulfebervaksinen er en levende vaksine. Det vil si at den kan ikke gis til gravide og en bør vente tre måneder etter at vaksinen er satt før en prøver å bli gravid.

Vaksinen kan heller ikke gis i tilfeller der immunsystemet er svekket, som ved enkelte medisiner og ved utviklet AIDS.

I Norge gis den ikke til spebarn under 9 mndr, og den bør ikke gis til personer over 60 år, da det i disse aldersgrupper er noe økt fare for bivirkninger. I disse tilfellene blir risiko for sykdom vurdert opp mot risiko for bivirkninger av vaksinen.

Dersom du har allergi mot egg, kylling eller gelantin, kan du ikke ta vaksine for gulfeber.

Dersom man ikke kan ta vaksinen, kan vi skrive ut et «unntaksbevis» som fremlegges ved innreise i landene hvor gulfebervaksinen er et krav.

Vær obs på at det nå er blitt strengere krav ved innreise til en del land. Dersom en f.eks. bare har vært i transit i et gulfeber land før videre reise til et land som ikke har gulfeber sykdom, kan gulfebervaksinen allikevel være påkrevd ved ankomst til dette landet.

Kilder:

Folkehelseinstituttet (www.fhi.no og ”Vaksinasjonshåndboken”),
”Travel Medicine” : Keystone, Kozarsky, Freedman, Nothdurft, Connor