Difteri

Difteri er en akutt luftveisinfeksjon som kan forårsake alvorlig halsbetennelse. Det kan danne seg et belegg i halsen som kan løsne og blokkere luftveiene som igjen fører til kvelningsanfall. I tillegg kan bakteriens giftstoff skade hjertet og nervesystemet.

Sykdommen skyldes difteribakterien og overføres med dråpesmitte.

I Norge var det store epidemier under 2. verdenskrig, men siden 1960 har det kun forekommet enkelttilfeller smittet i utlandet eller av utenlandsk smittekilde.
I verden ellers er det fremdeles høy dødelighet også i de vesteuropeiske landene.

Vaksinasjon er den beste måten å forhindre sykdommen på. Vaksinen har vært tilgjengelig i Norge fra 1943 og ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1952. Ved fullført program har en beskyttelse til en er 21 år. Etter fylte 21 år er det anbefalt med påfyll hvert 10.år. De som ikke er grunnvaksinert, må ha en basisvaksinasjon bestående av 3 doser. 2 doser før avreise med 4 ukers mellomrom og en 3.dose etter 6 måneder.

Det er mulig å få vaksinen i en kombinasjonsvaksine bestående av polio, difteri, stivkrampe og kikhoste. Denne er nå anbefalt av Folkehelseinstituttet å ta en oppfriskningsdose av hvert 10. år for alle voksne.(MSIS rapport nr. 25, FHI 2008)

Kilder:

WHO ,www.fhi.no