Brennmaneter

Kilde: www.sommerplager.no

For informasjon om brennmaneter se :

www.sommerplager.no

Hos oss får du kjøpt solkrem med brennmanetbeskyttelse.

Et enkelt og meget effektivt forebyggende tiltak!