Gode råd for de som skal reise til områder med Zika-virus: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/zika/reiserad-zikaberorte-omrader/ https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/zika/fakta-om-zikafeber-og-berorte-omrad/ Illustrasjon: Colourbox.com...
Les mer